Välkommen att söka stipendium mellan 1 februari - 1 mars 2022

Klassisk musik

Familjen John Anderssons i Anderslöv stiftelse i samarbete med Musikhögskolan i Malmö har glädjen att utlysa stipendier till studerande med klassisk inriktning inom områdena sång, violin/viola, piano och cello. Inom området sång kan även de som har folklig inriktning komma ifråga.

För studerande på högskolenivå

Inom denna grupp utdelas 2022 fyra stipendier om vardera 110.000 kr till studerande vid musikhögskola eller motsvarande. Sökande skall vara svensk medborgare. Behörig att söka är också svensk medborgare som bedriver högre studier i ett annat land.

För studerande på gymnasienivå

Inom denna grupp utdelas 2022 åtta stipendier om vardera 27.500 kr till studerande i sista årskursen i gymnasieskolan. Den sökande skall vara mantalsskriven i Skåne.

För ytterligare upplysningar samt information om ansökningsförfarandet hänvisas sökande till
Malmö Musikhögskolans hemsida: https://www.mhm.lu.se/samverkan/stipendier