Stipendiaterna 2021

Stipendium på högskolenivå

105 000 kr

Sång: Magnus Lindegård

Piano: Matilda Lindholm

Violin: Danial Shariati

Violoncello: Marcus Michelin

 

Stipendium på gymnasienivå

22 500 kr

Sång: Vera Hjorth

Sång: Svanhildur Skulason

Piano: Emelie Andrén

Piano: Emilis Augutis

Violoncell: Silke Swärd

Årets stipendiekonsert i Anderslövs kyrka den 3 juni 2021 är inställd p.g.a. coronapandemin.
En filminspelning kommer att göras där varje stipendiat framför ett verk.
Filmen kommer senare att läggas ut här på stiftelsens hemsida.